قیمت تبلیغات در سایت 

روز                                                                                                      قیمت

تبلیغات یک هفته  در سایت                                                                                  100000    ریال

تبلیغات یک ماهه در سایت                                                                                   400000    ریال

تبلیغات یه ساله در سایت                                                                                   4500000   ریال


قیمت تبلیغات در کانال تلگرام

ساعت                                                                                               قیمت

تبلیغات از ساعت 23 تا 11 در کانال                                                               100000   ریال

تبلیغات از ساعت 7 تا 23 در کانال                                                                    200000   ریال

تبلیغات 24 ساعته در کانال                                                                                  300000   ریال

   برای تبلیغات در سایت روی لینک کلیک کنید.